Kontakt

Siedziba firmy:

SKS CLEAN Michał Łyko
51-215 Wrocław,
ul. Zatorska 65/9
Adres korespondencyjny:

SKS CLEAN Michał Łyko
51-215 Wrocław,
ul. Zatorska 65/9
Dział usług sprzątania


Michał Łyko – właściciel
Małgorzata Kamińska

Dział Techniczny

Michał Łyko

Biuro:

Małgorzata Kamińska

Księgowość

Małgorzata Kamińska

Numer rachunku bankowego

SANTANDER 59 1090 2402 0000 0001 4656 3041
Dane do faktury:

SKS CLEAN Michał Łyko
51-215 Wrocław, ul. Zatorska 65/9
NIP: PL8951817242

Masz pytania? Napisz do Nas!